Thành viên 40
Dự án/ đề tài nghiên cứu
và phát triển về IoT
23
4 Đơn vị bảo trợ, hỗ trợ,
đồng hành
3 Đối tác cộng đồng

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN VIDEO

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

fancyBox

Đang online: 85
Tổng số truy cập: 1373842
(+84) 0909020977 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội